Твоето заплащане в САЩ Сподели

Според законите на САЩ най-ниското заплащане (pay rate) е $7.25 на час. Почасовото заплащане е по-малко в случаите, когато за конкретния вид работа е предвиден бакшиш (tips). Студентите могат да очакват около 32+ часа седмично. В някои случаи могат да работят и повече от 40 часа на седмица (overtime). Много често студентите си намират втора работа за лятото, но намирането на втора работа, както и осигуряването на overtime, не са гарантирани. Работодателите изплащат заплатите с поименни чекове седмично или на всеки две седмици.

Препоръчваме на нашите студенти да разполагат с $1000 джобни пари при пристигането си в САЩ, за да покрият всички разходи за храна, депозити и настаняване до получаването на първия си чек.

Важно е всеки участник в програмата да знае, че заплатата може да не покрие всички разходи и че е необходимо да разполагат с допълнителни лични финансови средства.


  Забранени позиции за WAT Квартирата  

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 56 Оферти | Виж всички