Видеото е любезно предоставено от Maja Barbaric от Хърватска, участничка в програмата Work and Travel USA с Viking. Maja спечели 2ро място във видео конкурса, организиран от нейния спонсор за сезон 2013 и показва нейното работно място в Kit Carson, California.

The video is kindly provided by Maja Barbaric from Croatia, participant in the Work and Travel USA program with Viking. Maja won 2nd place in the video contest organized by her sponsor for the 2013 season and presents her work site in Kit Carson, California.

Готов ли си за приключения?


Ready for adventures?

Интервю с Tony Edson, U.S. Homeland Security and Visa Consultant. Бившият консул към Държавния департамент на САЩ дава полезна информация, свързана с кандидатстването за визова категория J.

Interview with Tony Edson, U.S. Homeland Security and Visa Consultant. The former U.S. consular officer of the Department of State provides useful information regarding the J1 visa application procedure.

Посолството на САЩ в София, България споделя полезна информация за Work and Travel USA програмата.

The U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria provides helpful information about the Work and Travel USA program.

Български студенти - бивши участници в програмата Work and Travel USA разказват за своите преживявания и опита, придобит по време на престоя им в САЩ.

Bulgarian students - former participants in the Work and Travel USA program share thoughts about their personal and work experience during their stay in the USA.

Все още ли се колебаеш дали да участваш в Work and Travel USA?

Do you still have doubts whether to participate in Work and Travel USA?

Viking Cultural Exchange - Кои Сме НИЕ

Viking Cultural Exchange - Who Are We

Work and Travel с Viking - едно страхотно лято в САЩ!

Work and Travel with Viking - an amazing summer in the USA!

Work and Travel USA реклама от Viking

Work and Travel USA Advertisement by Viking