Max-Tax Refund за притежатели на F1, H, P или O визи Сподели

F1 визи

F1 е неимигрантска виза за чуждестранни студенти, които искат да учат редовно в американско езиково училище, гимназия, университет или друга висшa образователна институция. Студенти с F1 виза могат да работят в района на университета, докато са записани като учащи, за да помагат за издръжката си. Разрешено им е да работят до 20 часа на седмица по време на семестъра и на пълен работен ден по време на ваканциите. В резултат на това, те плащат федерален и щатски данък върху своите доходи. Тъй като работят само през част от данъчната година, те често имат право на възстановяване на данъци, които далеч не са в малък размер.

H визи

H визите дават временно право на работа в САЩ, когато трябва да се запълнят липси в пазара на работна ръка. Тъй като притежателите на H визи обикновено работят сезонно или краткосрочно в САЩ, те често имат право на възстановяване на големи суми данъци в края на данъчната година.

H1B визата дава право на компетентни специалисти да работят временно в САЩ в браншове като компютърен анализ, уеб дизайн или медицински услуги, за период максимум до 6 години.

H2B визата е за работещи извън селското стопанство, на временни и сезонни работни места, за които има недостиг на работници в САЩ.

H2A визата е за временно заети в селското стопанство в САЩ.

P и O визи

P е неимигрантска виза, даваща право на чужденци, признати на международно ниво като спортисти, артисти или шоумени, да работят временно в САЩ. Съпругът/-ата и несемейните деца на притежателя на P визата могат също да посетят САЩ за периода на неговото пребиваване.

O визата дава право на хора с необикновени способности в областта на науката, изкуството, образованието, бизнеса или спорта на национално или на международно ниво, да работят в САЩ. О визи могат да бъдат дадени също така на придружители, съпрузи и несемейни деца на притежателя на О визата.

Притежателите на F1, H, P и О визи плащат данъци върху доходите си и са законово задължени да подадат данъчна декларация. В случай, че не го направят, е възможно да имат проблеми в бъдеще при кандидатстване за виза.

Viking гарантира, че подготвянето на данъчнните декларации се извършва строго в съответствие с всички изисквания на данъчното законодателство на САЩ. Всяка отделна данъчна декларация се проверява и гарантира възстановaнe максималната, законово възможна сума данъци.


  Какво представляват W2 и 1048-S MAX-TAX Refund UK  

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 56 Оферти | Виж всички