Визи Сподели

Посолство на САЩ

Съобщение относно текущото състояние на визовите услуги

От 8 декември 2021,предлагаме ограничен брой места за интервюта за посетителски визи (B1, B1/B2, B2). В момента предлагаме толкова места за интервюта, колкото позволяват местните условия, ресурсите и съображенията за сигурност