Welcome to Go Campus Сподели

Go Campus използва глобалната си мрежа, за да подбере и подготви внимателно чуждестранни студенти за прием в определени колежи и университети в Северна Америка.

Колежите и университетите в Северна Америка  са много добре познати в цял свят с качеството на своите съоръжения, ресурси, преподаватели и колежански живот.

Северноамериканската образователна система включва много и различни видове институции, академични и социални среди, изисквания за прием, степени на обучение, както и предмети, в които студентите могат да специализират.

В същото време, образованието в Северна Америка предлага възможност за отлична инвестиция на финансовите средства. Широкият обхват на таксите за обучение и разходите за живот правят образованието в Северна Америка достъпно за хиляди чуждестранни студенти всяка година.

Нашата мисия е да насърчим международното разбирателство чрез образователни и междукултурни програми, с цел да окуражим чуждестранните студенти да приемат идеята за глобално гражданство.

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 56 Оферти | Виж всички