такса за попълване на документи за виза за повече от един кандидат или за група Сподели

При кандидатстване на семейства отстъпката е 20 % от общата цена на услугата.

При кандидатстване на групи (над 4 кандидата) отстъпката е 40% от общата цена на услугата.