Прием и изисквания Сподели

Прием

Приемът в колежите и университетите на Северна Америка е един много сложен процес, който включва отговарянето на различни академични изисквания. За да се гарантира успеха на нашите участници в нашите партньорски университети, Go Campus предоставя лични съвети за имиграцията и осигурява културна подкрепа в професионална среда.

Нашият екип се ангажира да предоставя подкрепа и насоки на студентите и семействата им, докато минават през процесите на прием и записване, за да се уверим, че студентите в крайна сметка правят избор на колеж, който е най-подходящ за тях.

Изисквания

Изискванията за прием, установени от колежите и университетите в Северна Америка са много разнообразни и стриктни. Академичните, извънкласните и лични постижения се взимат под внимание при оценката на даден кандидат и обикновено включват следните изисквания:

  • Академични изисквания;
  • Изисквания, свързани с отношението;
  • Изисквания, свързани с владеенето на английски език;
  • Изисквания за компетентност;
  • Финансовите изисквания.

Тъй като всяка институция в Северна Америка има различни стандарти за изискванията за прием, всеки студент ще бъде посъветван и насочван през конкретния процес на прием, изискван от институцията.

TOEFL

Тестът по английски като чужд език (TOEFL), или равностойни изпити, е необходим за допускане до всички партньорски университети на Go Campus, освен ако не е преценено, че са необходими ESL курсове.

Представителите на Go Campus информират за най-близките места за тестване и запознават своите участници със съдържанието на тестовете. Официалният TOEFL тест се администрира от ETS (www.ets.org).

Прехвърляне на студенти

Студентите на Go Campus, които са придобили кредити на ниво колеж/университет в родната си страна, достатъчни и сравними с кредити от курс в Северноамериканската образователната система, ще могат да прехвърлят тези кредити към Северноамериканската институция. Повечето институции налагат чуждестранните академични справки да бъдат оценени от трето лице.


  Go Campus Академия - Спорт Go Campus Визи и SEVIS  

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 50 Оферти | Виж всички