Полезно да научиш Сподели

Какъв е периода на английската данъчна година?

Започва на 6ти Април и свършва на 5ти Април през следващата година.

В Обединеното Кралство си длъжен да подадеш годишна данъчна декларация ако:

  • печелиш повече от £37 400 на година;
  • имаш допълнителни доходи, освен тези по PAYE системата.

Какво да правя, ако съм самонаето лице (Self Employed), а не  PAYE?

Може да ти се наложи да подадеш годишна данъчна декларация за самонаети лица поради редица причини, като  например факта, че работиш като самонаето лице, директор или ако имаш допълнителни приходи, като например приходи от рента или инвестиции. Длъжен си да извършиш това до 31-ви октомври, ако подаваш декларацията в хартиен формат или до 31-ви януари, ако го направиш по електронен път.

Какво е данъчен код?

Данъчният код уведомява работодателя (или пенсионния фонд) каква сума имаш право да заработиш преди да започнат да удържат данъци. Ще откриеш данъчния си код на формулярите P45, P60 или на фишовете за заплата. Кодът обикновено е серия от цифри, последвани от буква, например 743L. Ако умножиш номера на кода по 10 (743х10) ще получиш сумата, която имаш право да заработиш без да ти удържат данъци. Не всички кодове са в този формат. Не се тревожи, ако твоя е различен. Може да имаш две букви и никакви цифри или колегите ти да имат различни букви след цифрите. Всички данъчни кодове са публикувани на сайта на HMRC.

Какво е PAYE?

Данъците на повечето работници се удържат директно от заплатата, в края на седмицата или месеца. Този метод се нарича „Pay As You Earn” (Плащай, докато изкарваш) или съкратено ‘PAYE’ .

Какво е National Insurance (NI)?

Това е твоя принос и плащания към държавния пeнсионен фонд. Също като подоходния данък, това задължение зависи от размера на доходите ти и се удържа от заплатата, чрез PAYE системата.  Средният размер на това задължение е 12.8% от доходите, но може да варира в някои индивидуални случаи и може да бъде проверено. 

Какви са задълженията на работодателя по отношение на данъците?

Работодателят е задължен по закон да удържа подоходен данък и NI от заплатите на служителите. Незаконно е да получаваш плащания „на ръка” от трудова дейност.


  Какво са P45, P46, P60, P11D

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 56 Оферти | Виж всички