Следдипломни степени и програми Сподели

Следдипломните степени изискват от чуждестранните студенти да са придобили бакалавърска степен, а понякога и няколко години трудов стаж, преди да могат да бъдат приети. Най-честите магистърски степени, предлагани в Северна Америка са: Магистър по Изкуствата (Master of Arts - MA), Mагистър по Наукata (Master of Science - MS), Магистър по Бизнес администрация (Master of Business Administration - MBA), Магистър по Образованието (Master of Education - MEd) и Магистър по Изящни изкуства (Master of Fine Arts - MFA).

Приемът в магистърски програми зависи от академичните постижения на студента през бакалавърската степен или придобития професионален опит. В допълнение към това, институциите могат да изискват и резултатите на студента от стандартизирани приемни изпити, като Graduate Record Examination (GRE - следдипломни университети/колежи като цяло), Тест за прием в медицински колеж (Medical College Admission Test - MCAT), или Тест за прием в колеж по право (Law School Admission Test - LSAT).

Много университети/колежи за следдипломно образование и право не изискват опит след получаване на бакалавърска степен, за да бъдат допуснати в техните програми, но кандидатите за бизнес университети/колежи, обикновено са задължени и са съветвани да придобият няколко години професионален опит преди да кандидатстват в програмите.


  Go Campus Академия - Бакалаври Go Campus Академия - Спорт  

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 50 Оферти | Виж всички